A decision is a choice about something based on evaluation of  several possibilities

A decision is a choice about something based on evaluation of several possibilities

Making are the activity or process of producing something

Making are the activity or process of producing something

How to improve decisionmaking?

How to improve decisionmaking?

Forrige
Næste

Den effektive integration af opkøb

Virksomhedens værdi af et opkøb stiger med kvaliteten af beslutningsgrundlaget for opkøbet og integrationsplanen. Fundamentet skal være solidt og bygge på viden fra indsamling af både bløde og hårde data. Og så er det vigtigt, at organisationen er blevet involveret i det omfang, det er muligt.

Det gør integrationen robust og forandringerne nemmere både for opkøber og det tilkøbte selskab. Derved hjælper opkøbet, som planlagt med at skabe de gode forretningsresultater. Det kan både investorer, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere lide.

Fra ledelsen kræver det en solid erfaring, en høj grad af struktur samt et stærkt fokus på forretningens behov, at udvikle grundlaget for opkøb, integrationsplanen samt at gennemføre integrationen. 

Jeg har arbejdet med vækst, udvikling og forandring i mange år og det er min erfaring, at vi er mest udfordret når vi skal fastholde den strukturerede tilgang til opgaven. Strukturen hjælper os med at bruge vores solide erfaring bedst muligt samt huske, at der bag forretningens behov gemmer sig mange interessenter, som kan bidrage, men også spænde ben. Der er investorerne, der ønsker et bedre afkast og kunderne, der efterspørger andre ydelser. Men også samarbejdspartnere og medarbejder skal bidrage til beslutningsgrundlaget. For medarbejderne kan der være et stærkt ønske om at bidrage til forandringen og samtidig også en frygt for, hvad denne forandring betyder netop for dem. Kommer alle disse oplysninger (bløde og hårde data) frem i lyset skabes den bedste mulighed for først at træffe de bedste beslutninger og dernæst at lede virksomheden igennem forandringen. 

En af årsagerne til vi har så svært ved at holde fast i den strukturerede tilgang er, at vi bliver snydt af vores hjerne. Igennem livet lærer vores hjerne af de erfaringer vi gør os og hjælper os på den måde med at træffe hurtige beslutninger og handle på dem. Men hjernen er som en database, den kender og bruger kun de oplysninger, der er lagt på lager. Når vi arbejder med strategi, opkøb og forandringer gør vi det fordi, der er behov for vi gør noget nyt. For at lykkes bliver det således vigtigt at supplere egne og ledelsens erfaringer, det kan en struktureret tilgang sikre.

 

Jane Wenzel Østergaard

CEO, Partner

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af