Forrige
Næste

Kan virksomheden udvikles hurtig nok?

Kravene til forretningsudvikling stiger fordi globaliseringen øges, lovkrav skærpes og nye muligheder og udfordringer viser sig. Virksomheden ejes måske af en investor, der forventer hurtig eksekvering og en god tilbagebetaling af investeringen. Fra markedet er der krav om hurtig service og nye digitale løsninger som spiller sammen med kundens egne løsninger. Alt sammen en del af en travl hverdag for danske virksomheder. En projektmodel på tværs af virksomheden tilfører ressourcer og muligheder for at reagere hurtigere. Og når den er fuldt implementeret, er der mange gevinster at hente ved at øge kvaliteten og kunne udvikle forretningen hurtigere. 

En projektmodel sparer 10% af projekttiden

Jeg har været ansvarlig for mange projekter, både med og uden en projektmodel. Erfaringen har jeg brugt til at kvantificere det spild, der er, når en fælles projektmodel mangler. Jeg har kigget på, hvilke aktiviteter, der gennemføres ekstra og kan springes over, når en fælles model henholdsvis mangler og er implementeret.

Hvis vi som eksempel tager et projekt uden en fælles projektmodel, der varer 5-6 måneder – eller 100 projektlederdage så viser min erfaring, at projektlederen bruger 8-12 projektdage i løbet af projektet på at finde en model, der er opbakning til, få organiseringen på plads og forklare helt fundamentale forhold som hvorfor deadlines skal overholdes og ressourcer skal være til rådighed.

Projektlederen kunne således spare 8-12% af sin tid eller bruge den på andre opgaver, dertil kommer den tid der anvendes i projektteamet og på tværs af virksomheden. Mit bud og erfaring er, at denne tid forholdsmæssigt udgør samme mængde af totalen, hvorfor projektet som helhed bruger 8-12% af tiden på at blive enige om en projektmodel til lejligheden. Eller sagt på en anden måde, når en virksomhed driver projekter uden en fælles projektmodel, så er der et spild på ca. 10% i projektet. Det spild kan omsættes til værdi ved at implementere en fælles projektmodel.

Hvad koster det at lave en fælles projektmodel 

En projektmodel er en standard for hvordan virksomheden gennemfører projekter og dermed arbejder med forretningsudvikling. En projektmodel består overordnet af 3 elementer; en beskrivelse af processen, hvordan arbejdet ledes, organiseres og kvalitetssikres samt de standardværktøjer og metoder, der skal benyttes – f.eks. i forbindelse med planlægning, budgettering og risikostyring.

Mange af elementerne findes allerede i virksomheden – måske i flere versioner – så opgaven er at finde de elementer, der mangler og beskrive den fælles løsning samt gennemføre en træning på tværs af virksomheden.

Min vurdering er, at hvis en virksomhed med 150 ansatte, der har både udvikling, produktion og salg investerer 50 projektdage i at udarbejde en fælles projektmodel, vil de på den tid kunne komme i mål med en projektmodel, der dækker de basale behov. Selvfølgelig forudsat der er ledelsesmæssig opbakning og den ansvarlige for udviklingen af projektmodellen har de rette kompetencer.

En investering, der hurtigt er tjent hjem

Det er svært at sige, hvad et projektspild på 10% koster for en virksomhed, for det er både projektteamet, driften samt topledelsen og funktionscheferne, der bidrager til spildet.

Men zoomer vi ind på den tid projektlederen taber og bruger det som rettesnor – så vil investeringen i en projektmodel (50 projektlederdage) være tjent hjem, når modellen er implementeret og 450 projektlederdage er anvendt til projekter. Før modellen ville virksomheden jo have brugt 500 projektlederdage til de samme opgaver.

En virksomhed med 3 fuldtidsansatte projektledere vil således allerede have tjent investeringen hjem i løbet af 8-10 måneder.

Hurtigere og bedre forretningsudvikling

Med en projektmodel bliver virksomheden 10% hurtigere til at eksekvere projekter, set på den lange bane giver det mulighed for at udvikle forretningen på flere parametre. Men det giver også mulighed for at øge kvaliteten af projekterne og dermed de resultater og løsninger, der skabes igennem projekterne. Dertil kommer at virksomheden har fået et fælles sprog, som helt sikkert også smitter af på andre aktiviteter i virksomheden.

Jane Wenzel Østergaard

CEO, Partner

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af