Forretningsbetingelser

DecisionMaking ApS

CVR-nr. 38 90 30 47
Nymøllevej 50

2800 Kgs. Lyngby

Tel.: +45 93 89 16 46

Mail: jwo@decisionmaking.dk

Bankoplysninger

Nykredit Bank A/S
Reg.nr.: 5470
Kontonr.: 1586142

Forretningsbetingelser

Den første indledende telefonsamtale vil typisk være gratis, hvis opgaven ikke fortsættes. Samarbejdet med en kunden begynder som udgangspunkt med et indledende møde, hvor parterne ser hinanden an, og rammerne for det fremtidige samarbejde fastlægges.

DecisionMaking er opmærksomme på, at det er vigtigt for kunden, at opgaven løses hurtigt, og det er en mærkesag for os, at vi - uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet - udfører opgaver hurtigt og effektivt.

Fortrolighed

Fortrolighed og tillid er en forudsætning for vores samarbejde med kunden. Alle oplysninger modtaget fra en kunde eller om en kunde bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. 

Honorar og prispolitik

Tilfredse kunder kræver størst mulig åbenhed vedrørende prisen, inden en opgave påbegyndes.

Kan opgavens omfang fastlægges med rimelig sikkerhed, giver vi gerne en fast pris.

Ellers giver vi gerne et prisoverslag på, hvad vores honorar vil blive. Ved igangværende opgaver holder vi løbende kunden orienteret om honorarets størrelse.

Ved honorarberegning tages udgangspunkt i den tid, der er medgået til opgavens løsning, idet der dog ligeledes tages hensyn til opgavens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for kunden.

Standard timetaksten er kr. 1.650 eksl. moms.

Standard dagstaksten er 12.500 eksl. moms.

For aftaler, der strækker sig over en længere periode aftales individuelle vilkår.

Fakturering

Der faktureres som udgangspunkt månedsvis bagud. Ved mindre opgaver kan fakturering ske, når opgaven er afsluttet.

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Ansvar

DecisionMaking er ansvarlige over for kunden efter dansk rets almindelige regler. 

Vi kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. 

Forsikring

DecisionMaking er ansvarsforsikret hos IDA Forsikring, CVR-nummer: 19 48 41 49

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

 

Kontakt os på telefon +45 93 89 16 46 for en uforpligtende drøftelse.


Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af