Ordbogsarkiv

Oversigt

2. januar 2019

Omstrukturering

En omstrukturering understøtter en ny forretningsmæssig tilgang i virksomheden – måske en helt ny forretningsmodel. En omstrukturering kan være ændringer i organisationen, flytning af ansvar eller oprettelse af nye enheder, processer eller job. En omstrukturering hjælper til at fokusere virksomhedens ressourcer og er hverken tidsbegrænset eller -ubegrænset....»

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af