Ordbogsarkiv

Oversigt

1. januar 2019

Data

Data er oplysninger. Inden for IT er data formaliserede oplysninger, der kan behandles maskinelt. Data giver kun mening, hvis man ved, hvad de betyder. ...»

1. januar 2019

DecisionMaking

A decision is a choice about something based on evaluation of several possibilities. Making are the activity or process of producing something. To become better at decision making is improving decisions and business results due to better planning and implementing as well as operation of change....»

4. januar 2019

Digitalisering

Digitalisering betyder egentligt at beskrive med tal. For virksomheder betyder digitalisering at IT-tekonologi benyttes til at udføre processer i virksomheden eller at produktet fremkommer via IT-teknologi. Vi har i mange år kendt til digitalisering i forbindelse med f....»

12. november 2018

Drift optimering

Drift optimering betyder ”vi bruger vores ressourcer mere effektivt”. På den måde hjælper en drift optimering med at forbedre resultaterne, der kommer et stører overskud, medarbejderne eller kunderne bliver mere tilfredse eller omsætningen stiger. Ved drift optimeringer er det vigtigt at finde den eller de faktorer, der skaber forandringen....»

2. januar 2019

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling handler om at realiserer virksomhedens vækstpotentiale. Det kan ske både ved at udvikle forretningsmodellen og virksomhedens strategi eller vision. Forretningsudvikling dækker en bred vifte af udviklingsopgaver i en virksomhed, lige fra de helt overordnede, der ved tages af direktion og bestyrelse til de udviklingsopgaver der gennemføres i produktionen, R&D eller f....»

1. januar 2019

Integration af virksomheder

Det er den proces der omdanner 2 virksomheder til 1 virksomhed. Integration af virksomheder sker over en længere periode. Det er en proces, der kræver overblik over alle aktiviteter i en virksomhed samt samtlige processer og værktøjer.  ...»

3. januar 2019

Interim leder

Interim betyder midlertidig og en interim leder er således en leder, der ansættes for en periode, typisk i forbindelse med en opsigelse, hvor der akut er brug for ressourcer eller en udviklingsopgave, hvor der er brug for ekstra ressourcer i en afgrænset periode....»

2. januar 2019

Omstrukturering

En omstrukturering understøtter en ny forretningsmæssig tilgang i virksomheden – måske en helt ny forretningsmodel. En omstrukturering kan være ændringer i organisationen, flytning af ansvar eller oprettelse af nye enheder, processer eller job. En omstrukturering hjælper til at fokusere virksomhedens ressourcer og er hverken tidsbegrænset eller -ubegrænset....»

12. december 2018

Projekt

Et projekt defineres som et arbejde, der retter sig mod et fastlagt mål og som er tidsbegrænset, med et begrænset budget og begrænsede mængde af ressourcer (mennesker, penge osv.). Hertil nævnes ofte, at projekter er unike (i modsætning til drift, hvor man har prøvet det før), komplekse og med behov for mange kompetencer og dermed er der ofte behov for et tværorganisatorisk samarbejde....»

10. december 2018

Projektkontor

Et projektkontor eller PMO (Project Management Office) er navnet på den organisation og de processer der styrer eksekveringen af projekter i en virksomhed. Idet der ofte er behov for at projekter drives på tværs af den normale organisation i en virksomhed, arbejder projektkontoret på tværs af virksomheden....»

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Are your One-pager and Elevator Speech ready for Change?

Can you explain your upcoming change of business in the timespan of an elevator ride and in a one-pager?Changing ...»

Kan virksomheden udvikles hurtig nok?

Kravene til forretningsudvikling stiger fordi globaliseringen øges, lovkrav skærpes og nye muligheder ...»

Integration af virksomheder

Det er den proces der omdanner 2 virksomheder til 1 virksomhed. Integration af virksomheder sker over ...»

Drift optimering

Drift optimering betyder ”vi bruger vores ressourcer mere effektivt”. På den måde hjælper en drift optimering ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af