Ordbogsarkiv

Oversigt

2. januar 2019

Omstrukturering

En omstrukturering understøtter en ny forretningsmæssig tilgang i virksomheden – måske en helt ny forretningsmodel. En omstrukturering kan være ændringer i organisationen, flytning af ansvar eller oprettelse af nye enheder, processer eller job. En omstrukturering hjælper til at fokusere virksomhedens ressourcer og er hverken tidsbegrænset eller -ubegrænset....»

12. december 2018

Projekt

Et projekt defineres som et arbejde, der retter sig mod et fastlagt mål og som er tidsbegrænset, med et begrænset budget og begrænsede mængde af ressourcer (mennesker, penge osv.). Hertil nævnes ofte, at projekter er unike (i modsætning til drift, hvor man har prøvet det før), komplekse og med behov for mange kompetencer og dermed er der ofte behov for et tværorganisatorisk samarbejde....»

10. december 2018

Projektkontor

Et projektkontor eller PMO (Project Management Office) er navnet på den organisation og de processer der styrer eksekveringen af projekter i en virksomhed. Idet der ofte er behov for at projekter drives på tværs af den normale organisation i en virksomhed, arbejder projektkontoret på tværs af virksomheden....»

19. december 2018

Projektleder

En projektleder har ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse. Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer, hvorfor projektledelse som regel også vil være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation....»

25. november 2020

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på de markeder hvor virksomheden sælger sine produkter, herunder sikrer sig at produkterne er godkendte....»

4. januar 2019

Strategi

En strategi er en langsigtet planlægning af hvor ”vi skal hen”. Den beskriver status, udfordringer og mål og måske hvordan målet opnås. En strategi tager udgangspunkt i virksomhedens vision og de udfordringer og muligheder, der er for virksomheden. En strategi skitserer en løsning, der danner rammen for den detaljerede planlægning på tværs af virksomheden og henover en periode....»

25. november 2020

Transformation

Transformationer bruges om store forandringer. For en organisation er det typisk en proces, der strækker sig over længere tid. Målet med transformationen kan være at virksomhedens kunder fremover skal have en bedre service og for at det kan ske må processer, systemer og kompetencer udvikles, ændres og optimeres på tværs af virksomheden....»

2. december 2018

Vision

En vision beskriver virksomhedens overordnede mål. En vision skal gælde for en lang periode, fordi den bruges til at guide virksomheden i forhold til de overordnede beslutninger....»

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af