Ordbogsarkiv

Oversigt

19. december 2018

Projektleder

En projektleder har ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse. Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer, hvorfor projektledelse som regel også vil være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation....»

4. januar 2019

Strategi

En strategi er en langsigtet planlægning af hvor ”vi skal hen”. Den beskriver status, udfordringer og mål og måske hvordan målet opnås. En strategi tager udgangspunkt i virksomhedens vision og de udfordringer og muligheder, der er for virksomheden. En strategi skitserer en løsning, der danner rammen for den detaljerede planlægning på tværs af virksomheden og henover en periode....»

2. december 2018

Vision

En vision beskriver virksomhedens overordnede mål. En vision skal gælde for en lang periode, fordi den bruges til at guide virksomheden i forhold til de overordnede beslutninger....»

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Are your One-pager and Elevator Speech ready for Change?

Can you explain your upcoming change of business in the timespan of an elevator ride and in a one-pager?Changing ...»

Kan virksomheden udvikles hurtig nok?

Kravene til forretningsudvikling stiger fordi globaliseringen øges, lovkrav skærpes og nye muligheder ...»

Integration af virksomheder

Det er den proces der omdanner 2 virksomheder til 1 virksomhed. Integration af virksomheder sker over ...»

Drift optimering

Drift optimering betyder ”vi bruger vores ressourcer mere effektivt”. På den måde hjælper en drift optimering ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af