MDR er en forkortelse for Medical Device Regulation. EU vedtog i 2017 en ny lovgivning for godkendelse af medicinsk udstyr i EU. Regulativet vil forbedre sikkerheden for medicinsk udstyr på to måder. Regulativet vil dels styrke reglerne for markedsføring i EU og desuden skærpe kravene til overvågning af markedsførte produkter. Regulativet træder i kraft den 26. maj 2021.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside: New medical devices regulations (laegemiddelstyrelsen.dk)

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af