En strategi er en langsigtet planlægning af hvor ”vi skal hen”. Den beskriver status, udfordringer og mål og måske hvordan målet opnås. En strategi tager udgangspunkt i virksomhedens vision og de udfordringer og muligheder, der er for virksomheden. En strategi skitserer en løsning, der danner rammen for den detaljerede planlægning på tværs af virksomheden og henover en periode.

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af