Oversigt

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles juridisk og international backoffice funktion. Køb af ny produktionsfacilitet i USA, herunder implementering af de første ledelsesstrukturer.  Udvikling af en ny Facility Management organisation....»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard for overvågning af kvalitets performance, således der måles ensartet på alle niveauer af organisationen og besluttede aktiviteter kan vurderes i forhold til om de eksekveres rettidig og tilfører værdi Digitalisering af performance på alle niveauer af global produktion, således den bliver synlig og sammenlignelig....»

Strategiske opgaver

Jane Wenzel Østergaard ar arbejdet som udviklings- og forandringsleder indenfor finans, kvalitet, IT, miljø samt executive management og været ansvarlig for, at løsningerne virkede og gave de ønskede resultater. Jane blandt andet været ansvarlig for følgende strategiske opgaver: MDR strategi - hvordan implementeres MDR samtidig med at fabrikken flyttes ud af EU Kvalitetsstrategi Strategi for hvordan investeringsprojekter skal ledes og eksekveres Miljøstrategi - udvikling, vedtagelse og implementering   Digitaliseringsstrategi - reduction af nedetiden for virksomhedens ERP-system og en øget digitalisering af virksomheden....»

Interim Regulatory Affairs Chef

For CooperSurgical (Origio A/S) arbejdede vi i 2019 og 2020 som Interim Regulatory Affairs chef. Der skulle etableres ledelsesprocesser, en strategi for MDR-implementering og plan for flytning af produktion fra Danmark til Costa Rica.    ...»

Integration af virksomheder i de nordiske lande

I 2017 hjalp vi Nets A/S med at udvikle og implementere et beslutningsgrundlag, der skulle sikre at datterselskab Dibs, købt for ca. 800 MDKK blev integreret med Nets i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Integrations hastighed og aktiviteter skulle matche markeds behov, de juridiske forhold samt virksomhedernes drift og udvikling....»

Digitaliseringsstrategi

For virksomhed i entreprenørbranchen vi hjulpet med at reducere nedetiden for virksomhedens ERP-system og de deraf følgende produktionsstop fra 25 timer/uge til under 1 time/måned samt udarbejde en klar køreplan for øget digitalisering af virksomheden. ...»

Etablering af datterselskaber i Tyskland og UK

I 2017-2018 hjalp vi DPA Microphones A/S med at etablere datterselskaber i Tyskland og UK. Målet var at øge leverancehastigheden til markedet og skabe en god after sales oplevelse for kunderne i de 2 lande. Vi integrerede det tilkøbte selskab i UK og etablerede virksomheden i Tyskland og herunder den nye salgsorganisation....»

93891646
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af