Etablering af datterselskaber i Tyskland og UK

I 2017-2018 hjalp vi DPA Microphones A/S med at etablere datterselskaber i Tyskland og UK. Målet var at øge leverancehastigheden til markedet og skabe en god after sales oplevelse for kunderne i de 2 lande. Vi integrerede det tilkøbte selskab i UK og etablerede virksomheden i Tyskland og herunder den nye salgsorganisation. Alle de centrale forretningsprocesser blev opdateret og de nye datterselskaber blev integreret heri. For at den forventede stigning på 50% i antal serviceopgaver kunne varetages af den eksisterende serviceorganisation digitaliserede vi den globale serviceproces.

Læs om: DPA

 

 


Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af