Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver:

  • Etablering af en fælles juridisk og international backoffice funktion.
  • Køb af ny produktionsfacilitet i USA, herunder implementering af de første ledelsesstrukturer. 
  • Udvikling af en ny Facility Management organisation.  
  • Udvikling af en ny miljøorganisation.
  • Udvikling og implementering af et beslutningsgrundlag for håndtering af produktionsspild

 

 


Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af