Integration af virksomheder i de nordiske lande

I 2017 hjalp vi Nets A/S med at udvikle og implementere et beslutningsgrundlag, der skulle sikre at datterselskab Dibs, købt for ca. 800 MDKK blev integreret med Nets i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Integrations hastighed og aktiviteter skulle matche markeds behov, de juridiske forhold samt virksomhedernes drift og udvikling.

Læs om: Nets A/S


Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af