Forrige
Næste

Interim Regulatory Affairs Chef

Få eksperthjælp fra erfarne ledere og specialister i en situation hvor du uventet mangler en chef for Regulatory Affairs.

Vi bistår dig med en interim chef, der sikre, at din organisation forsat udvikles og leverer resultater indtil du og din virksomhed finder den rigtige afløser. Vores interim Regulatory Affairs chef har stor ledelsesmæssig erfaring og kan effektivt være en støtte for både dig, virksomheden samt medarbejdere og chefer indenfor regulatory affairs.

Hvad er vigtigt når du kigger efter en Interim Regulatory Affairs Chef

Vores Interim Regulatory chef har stor ledelseserfaring og erfaring som interim chef for regulatory affairs, hvilket er centralt i krydsfeltet mellem, at støtte og udvikle organisationen/medarbejderne og sikre – måske endog udvikle – leverancerne til resten af organisationen og topledelsen.

Via forståelig og robust ledelse, i en periode fyldt med forandringer, sikre vi at organisationen hurtigt kan bringes tilbage til den normale drift. Om ønsket bistår vi også meget gerne med forandringsledelse og udvikling af organisationen.

Vores erfarne Interim Regulator Affairs chef har stor faglig indsigt i og ledelseserfaring indenfor:

  • Lovgivning på jeres markeder (EU, Kina, Australien, USA, Rusland, Syd og Mellemamerika mv.)
  • Flytning af produktion, implementering af ny forretningsstrategi og digitalisering
  • Forandrings- og interim ledelse samt konsulentopgaver.
  • Analysering af organisationer, udfordringer og datastrømme, hvilket er fundamentet for solide og holdbare løsninger.

 

Fokusområder og arbejdsopgaver

Som interim chef for Regulatory Affairs er vores primære mål at forsætte driften, således planerne for produktgodkendelser følges. Desuden er det meget vigtigt at organisationens kompetencer fastholdes og udvikles, herunder at sikre de medarbejdere og ledere der er ansvarlige for de specifikke funktioner forsat, er motiveret. Derudover kan det være relevant at påbegynde en udvikling af organisationen, det kunne være at:

  • Implementere de første faser af nye forretningsstrategier
  • Kortlægge status, opgaver og resultater med henblik på at øge produktiviteten
  • Kortlægge og udvikle medarbejdernes kompetencer
  • Beskrive og optimere arbejdsprocesser
  • Planlægge og eller implementere ny lovgivning
  • Etablere samarbejde på tværs af virksomheden

 

Hos DecisionMaking er vi eksperter i Interim management og motiveres af at skabe resultater, der virker og gør en forskel. Derfor tilbyder vi Interim Regulatory Affairs Chefer med indgående kendskab til hele værdikæden.

Vi står meget gerne til rådighed for en uformel telefonisk drøftelse af jeres situation, ligesom vi meget gerne tager et indledende møde med henblik på at afdække jeres ønsker og behov. Det kan være du/I allerede har en tydelig mening om hvordan sagen skal gribes an (og så tager vi naturligvis blot den vej), men ellers vil vi under disse indledende drøftelser afdække en gameplan, der passer til netop jeres ønsker og behov.


Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af