Forrige
Næste

Hjælp til drift- og support organisationer

Lad eksperter hjælpe med at optimere effekten af nye strategier og forretningsplaner.

Vi bistår med skræddersyet hjælp til drift- og support organisationer. Vi booster og træner organisationen til at kunne levere resultater med det nye mindset samtidig med vi sikre en fortsat stabil og robust drift.

Opgaven

Vi har stor erfaring med udvikling af kompetencer hos både medarbejdere og ledere. Vi er eksperter I at tilpasse og optimere processer og systemer og dermed hjælpe organisationen med at skabe de nye strukturer, der er nødvendige. Vores eksperter ved også at forudsætningerne ofte har ændret sig, og der måske er nye kundekrav eller lovkrav, der skal tages hensyn til. For supportfunktionerne har vi specielt fokus på at skabe balance imellem lovkrav og kerneforretningens behov for rådgivning og support.

Vores mål med transformationen er at:

  1. Skabe forståelse for forandringen og udarbejde lokale roadmaps, som bidrager optimalt til at øge virksomhedens performance.
  2. Sikre de nødvendige processer, systemer, ressourcer og kompetencer.

Mange gange drejer opgaven sig om at løfte sig fra et operationsniveau til et andet.  Det vil naturligt udfordre en organisation, der primært fokuserer på driftsopgaver. Vores eksperter tilfører den erfaring og de kompetencer samt ressourcer, der skal til for at løfte organisationen, medarbejdere og ledere fra et operationsniveau til det nye. Vi arbejder intensivt med opgaven i en afgrænset periode, for på den måde at gøre organisationen klar til at drifte på egen hånd hurtigst muligt.

Processen

Vi anbefaler en transformationsproces, der indeholder 4 faser.

  • Fase 0 – Indledende møde, her er der fokus på at aftale hvordan fase 1 skal forløbe.
  • Fase 1 – Behovsanalysen, der leverer vi en plan for transformationen.
  • Fase 2 – Transformationen, her udvikles og uddannes organisationen.
  • Fase 3 – Overdragelsen, der afslutter og sikrer organisationen kan drifte på det nye niveau.

 

 Transformation Og Forandring Kurve

 

Længderne af faserne er individuelle, ligesom de ressourcer der skal tilføres i perioden varierer. For at sikre, vi altid er på forkant med den nyeste ekspertviden, har vi indgået strategiske samarbejder med faglige eksperter, som vi tilknytter opgaven efter behov.

Vi anbefaler, at vi starter med at lave en aftale om samarbejde for en kortere periode. I den periode udarbejder vi en fælles plan for transformationen, denne periode dækker henholdsvis fase 0 og fase 1. Når vi er enige om planen for transformationen (fase 2) laver vi en aftale der dækker samarbejdet i løbet af fase 2 og fase 3.

I er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov.

 


Game Changer UK-version

The company delivers positive results and has high growth rates. But the support functions feel pressured ...»

Game Changer

Virksomheden leverer gode resultater og har høje vækstrater. Men supportfunktionerne føler sig pressede ...»

Regulatorisk chef

Den regulatoriske chef har ansvaret for at virksomheden lever op til den produktlovgivning, der er på ...»

Administrationschef

En chef med ansvar for administrative opgaver i en virksomhed. Det kan være indenfor finans, BI, IT, ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af