Forrige
Næste

Digitalisering - plan og eksekvering

Hvad skal digitaliseringen skabe?

Målet med en digitalisering er at skabe en gevinst for virksomheden og her er det vigtigt at gøre sig klart om vi arbejder med at effektivisere driften, skabe værdi for kunderne eller en helt ny forretningsmodel (disruption). For når vi kender den gevinst vi ønsker at skabe, kan vi lede transitionen, sikre engagement på tværs af virksomheden samt måle på graden af succes og lave nødvendige tilpasninger.

Vi finder gevinsten

Hvilken gevinst er lige nu den vigtige, er det en effektivisering af produktionen som øger dækningsbidraget eller en ny service som skaber en øget loyalitet hos kunderne og dermed på sigt en øget omsætning. Måske er det nødvendigt at tænke helt nye tanker og sigte mod en disruption af markedet og dermed skabe en helt ny virksomhed. Gevinsten findes ud fra et solidt fundament af viden og ved at involvere organisationen og måske kunderne.

Hvordan skal vi arbejde med digitalisering?

Den gevinst vi ønsker at skabe danner selvfølgelig grundlaget for, hvordan vi skal arbejde med digitalisering og de forandringer der skal gennemføres i virksomheden. Det nu vi overvejer om organisationen skal tilpasses eller ændres, om vi skal tilføre nye kompetencer og om vi skal arbejde på en ny måde. Måske skal vi lave nogle arbejdsgange/processer om eller implementere et nyt værktøj.

Vi laver en plan og kommer i gang

Når vi kender alle virksomhedens behov, kan vi sammen lave en plan for hvordan transitionen skal gennemføres, hvem der skal være ansvarlig, opstille tidsplan og herefter påbegynde implementeringen.

 

Hos DecisionMaking er vi eksperter i digitalisering, og I er altid velkommen til at ringe til os på telefon +45 9389 1646 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov. 


Are your One-pager and Elevator Speech ready for Change?

Can you explain your upcoming change of business in the timespan of an elevator ride and in a one-pager?Changing ...»

Kan virksomheden udvikles hurtig nok?

Kravene til forretningsudvikling stiger fordi globaliseringen øges, lovkrav skærpes og nye muligheder ...»

Integration af virksomheder

Det er den proces der omdanner 2 virksomheder til 1 virksomhed. Integration af virksomheder sker over ...»

Drift optimering

Drift optimering betyder ”vi bruger vores ressourcer mere effektivt”. På den måde hjælper en drift optimering ...»

Forretningsudvikling

Jane blandt andet været ansvarlig for følgende forretningsudviklingsopgaver: Etablering af en fælles ...»

Digitaliseringsopgaver

Jane har været ansvarlig for følgende digitaliseringsopgaver:   Udvikling og implementering af digitaliseringsstandard ...»

Vi er medlemmer af